Πληροφορίες

OΙΚΟΠΕΤΡΟΛ Loyalty Club app

Η ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ ανήκει στην οικογένεια Αργυρού η οποία ασχολείται απο το 1947 με την εμπορία και μεταφορά καυσίμων. Οι τομείς που δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εκμετάλευση πρατηρίων βενζίνης, την εμπορία ναυτιλιακών καυσίμων, την μεταφορά αεροπορικών καυσίμων, την εξυπηρέτηση πολυκατοικιών, βιομηχανικών ή επαγγελματικών χώρων καθώς και εργοταξίων. Περισσότερα